In de praktijk gebeurt het vaak dat de vennootschap het vruchtgebruik aankoopt van een onroerend goed dat (deels) privématig wordt gebruikt door haar bedrijfsleider. Indien de bedrijfsleider hiervan kosteloos mag gebruik maken, dan wordt dit gebruik als loon in natura aanzien. 

Het bedrag dat hierbij als loon moet worden aangemerkt, hangt af van het kadastraal inkomen van het onroerend goed (en uiteraard ook van het privématig gebruik van het onroerend goed). 

Meer bepaald ziet de formule  voor bebouwde onroerende goederen die ongemeubeld ter beschikking worden gesteld er als volgt uit: 100/60 x geïndexeerd KI x 2. 

Naargelang het aanslagjaar in de personenbelasting verschilt het getal waarmee het KI moet worden vermenigvuldigd om te komen tot het “geïndexeerd KI”:

Aanslagjaar PBIndexatiecoëfficiënt
20221,8630
20211,8492
20201,8230
20191,7863
20181,7491
20171,7153
20161,7057
20151,7000

Bereken hieronder het voordeel alle aard: