Stappenplan voor het perfecte vruchtgebruik

Stap 1: waarderen van het vruchtgebruik

De eerste stap bestaat erin een correcte waardering te maken van het vruchtgebruik op basis van goed onderbouwde premissen.

Stap 2: onderbouw van de gesplitste aankoop

De tweede stap bestaat erin de gesplitste aankoop van het vruchtgebruik te onderbouwen met de nodige niet-fiscale motieven.

Stap 3: verantwoording van de terbeschikkingstelling

De derde stap bestaat erin de eventuele terbeschikkingstelling van het private gedeelte aan de zaakvoerder te verantwoorden.