Parlementaire vraag 23730 dd. 21 februari 2018 van mevrouw Van Cauter: temporele toepassing van de waarderingsmethode van de Rulingcommissie

Uit het antwoord op voormelde vraag blijkt dat de methode van de Rulingcommissie slechts kan worden gebruikt bij (controles van) vruchtgebruikwaarderingen die dateren van na de publicatie op 16 juni 2016.