Antwerpen 14 november 2017: belang van referentiewaarden bij gehanteerde huurwaarde

Hof van beroep te Antwerpen spreekt zich in haar arrest dd. 14 november 2017 uit over de vraag of er in voorliggend geval sprake is van overwaardering van het vruchtgebruik, waardoor het verschil in waardering in hoofde van de bedrijfsleider zou belastbaar zijn als voordeel alle aard.

De administratie meent dat er sprake is van overwaardering onder verwijzing naar het waarderingsverslag van de dienst patrimoniumdocumentatie waar de huurwaarde aan de hand van zeven vergelijkingspunten wordt bepaald op 1 100 EUR per maand.

Het Hof merkt op dat de aangehaalde vergelijkingspunten niet vergelijkbaar zijn met het voorliggend pand, aangezien ze ofwel een beduidend lager kadastraal inkomen hebben ofwel geen vermelding maken van de staat van het vergelijkingspunt.

Uit voorliggend arrest blijkt duidelijk het belang van een goed onderbouwde huurwaarde, waarbij de belastingplichtige onder andere kan terugbuigen op een schattingsverslag met de nodige gedetailleerde referentiepunten.